Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

Arbeidskansen van Etnisch-Culturele Minderheden - Mechelen

 
Onderzoek wijst uit dat het armoederisico bij mensen met migratieachtergrond veel groter is dan bij autochtonen. Bovendien beschikken deze mensen (nog) niet over kanalen om hun stem te laten horen. Daarom kozen we er in Mechelen voor om vanaf 2012 rond ‘gekleurde armoede’ aan de slag te gaan.

Samenlevingsopbouw bevroeg in 2012 mensen met migratieachtergrond in Mechelen over hoe ze hun leven in België en Mechelen ervaren en aan welke problemen volgens hen gewerkt moet worden. Quasi alle respondenten schoven ‘kansen op vast werk’ naar voor als prioritair werkpunt. Dit vanuit de overtuiging dat wie werk en werkzekerheid heeft, zijn leven kan opbouwen en zijn gezin een degelijke toekomst kan bieden.

Omdat laag- en ongeschoolde mensen met migratieachtergrond meenden dat ze nergens terecht konden voor dagelijkse ondersteuning in de zoektocht naar werk, organiseerden we vanaf maart 2013 drie keer per week een open permanentiemoment. Hiermee werden al gauw een 150-tal werkzoekenden bereikt. Tegelijkertijd brachten we de mensen die zeer regelmatig naar de permanentiemomenten kwamen samen in een belangengroep. Deze belangengroep schoof een drietal werkthema’s naar voren. De werking van VDAB Mechelen was er één van. De belangengroep maakte een dossier op over hoe zij de werking van VDAB beleefden: wat vonden ze positief, wat misten ze én ze formuleerden voorstellen tot verbetering. Met dit rapport trok de belangengroep naar VDAB Mechelen. VDAB Mechelen erkende dit probleem en besliste om de methodiek van Samenlevingsopbouw te implementeren in hun werking. We maakten samen met VDAB ook een draaiboek over de methodiek van “het Jobatelier”. In de praktijk zien we immers dat werkzoekenden zich echt geholpen voelen. Ook de belangengroep maakte een positieve evaluatie. Het Jobatelier scoort ook goed qua doorstroom: 68% van de mensen die we de eerste twee jaar bereikten vond voor korte of lange tijd werk. Van wie meer dan één keer per week langs kwam, vond iedereen voor korte of lange tijd werk.

Sinds 2016 werkt de belangengroep aan het thema “uitzendarbeid”. In het ‘dossier interim’ benoemden we de drempels die werkzoekenden ervaren binnen de uitzendarbeid, meer specifiek de drempels ze ervaren bij de “testen” tijdens sollicitatiegesprekken met het uitzendbureau. Hieruit groeide het ESF-project Intercompetent (2017-2019). Vanuit dit project ontwikkelden we ACT, de competentietool die competenties test zonder dat er veel taal of digitale vaardigheden aan te pas komen. De belangengroep volgde de ontwikkeling van deze tool op en nam ook actief deel aan de testfases binnen dit project. Het mooie resultaat van dit project, de competentietool, vind je via https://actiefcompetentiestoetsen.be/.

De belangengroep nam verder ook deel aan de conferentie “Wij Willen Waardig Werk” op 20 november 2018 in het Vlaams parlement. Vanuit de sector Samenlevingsopbouw schoven we tijdens deze conferentie een aantal beleidsaanbevelingen naar voor. Mensen uit de doelgroep participeerden door de arbeidsprojecten mee toe te lichten (o.a. via filmpjes).

Participatie loopt als een rode draad door heel de werking van de belangengroep. Hier vind je een interview met de groep waarin deelnemers beschrijven hoe ze door het delen van hun ervaringen ook voor andere laag-en ongeschoolden aan oplossingen werken.

Begin van 2020 starten we met een verkenning op het thema sociale dumping. We houden jullie op de hoogte via deze website!

 

Contact

Lieve Lambrechts, 0477 47 13 79, lieve.lambrechts@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75