Woonmeter
Woonmeter

Algemene voorwaarden groepsaankoop

De inschrijvingsperiode voor de groepsaankoop is beëindigd.

Wat is de woonmeter
De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten, een ideaal instrument voor lokale projecten rond energiebesparing. Het leert je om bewust om te gaan met energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel. De woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. De woonmeter is nuttig tijdens de energiescan, woon- en budgetbegeleiding of lokale klimaatacties.

Samenaankoop
Samenlevingsopbouw organiseert eenmalig een groepsaankoop van woonmeters voor gemeenten, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoren en andere organisaties. Samenlevingsopbouw zorgt enkel voor de levering van het materiaal. Organisaties die woonmeters aankopen, dienen zelf acties of projecten op te zetten om de woonmeter te verspreiden.

Prijs
De prijs per woonmeter bedraagt (incl. verzendkosten):

Levering
Tussen 20 augustus en 15 september 2018 ontvangt u uw bestelling. Terugname van bestelde goederen is onmogelijk.

Facturatie en betaling
De factuur wordt bij de levering toegevoegd. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als de klant de factuur niet tijdig betaalt, stuurt Samenlevingsopbouw de klant een herinnering. Betaalt de klant niet tijdig na het herinneringsschrijven, dan stuurt Samenlevingsopbouw de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling. Ingeval van niet-betaling na de ingebrekestelling, is Samenlevingsopbouw genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te starten. U krijgt de factuur ofwel via Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, ofwel via een ander instituut van Samenlevingsopbouw.