Woonmeter
Woonmeter

Samenlevingsopbouw organiseerde eenmalig een groepsaankoop van woonmeters voor gemeenten, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren.

De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten, een ideaal instrument voor lokale projecten rond energiebesparing. Het leert je om bewust om te gaan met energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel. De woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. De woonmeter is nuttig tijdens de energiescan, woon- en budgetbegeleiding of lokale klimaatacties.

Wij geloven in de woonmeter. Hopelijk u ook. U kan deelnemen aan de groepsaankoop en de woonmeter gebruiken om de strijd tegen energiearmoede aan te gaan. Sla met uw partners de handen in elkaar en zet een leuke lokale actie op.


Hoe zet ik de woonmeter op?

Bekijk hier hoe je de woonmeter installeert. Een afdrukbare handleiding vind je hier.


Algemene voorwaarden groepsaankoop

De inschrijvingsperiode voor de groepsaankoop is beëindigd.

Wat is de woonmeter
De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten, een ideaal instrument voor lokale projecten rond energiebesparing. Het leert je om bewust om te gaan met energie, het helpt je bij vocht en schimmel en het verhoogt het comfortgevoel. De woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. De woonmeter is nuttig tijdens de energiescan, woon- en budgetbegeleiding of lokale klimaatacties.

Samenaankoop
Samenlevingsopbouw organiseert eenmalig een groepsaankoop van woonmeters voor gemeenten, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoren en andere organisaties. Samenlevingsopbouw zorgt enkel voor de levering van het materiaal. Organisaties die woonmeters aankopen, dienen zelf acties of projecten op te zetten om de woonmeter te verspreiden.

Prijs
De prijs per woonmeter bedraagt (incl. verzendkosten):

Levering
Tussen 20 augustus en 15 september 2018 ontvangt u uw bestelling. Terugname van bestelde goederen is onmogelijk.

Facturatie en betaling
De factuur wordt bij de levering toegevoegd. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als de klant de factuur niet tijdig betaalt, stuurt Samenlevingsopbouw de klant een herinnering. Betaalt de klant niet tijdig na het herinneringsschrijven, dan stuurt Samenlevingsopbouw de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling. Ingeval van niet-betaling na de ingebrekestelling, is Samenlevingsopbouw genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te starten. U krijgt de factuur ofwel via Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, ofwel via een ander instituut van Samenlevingsopbouw.


Voorbeeld beslissing Schepencollege

Is een collegebesluit vereist voor de aankoop van de woonmeter? We maken het u graag makkelijk. Hier vindt u een ontwerp van besluit als voorbeeld.

Voorbeeld beslissing Schepencollege


Aan de slag met de Woonmeter

We schetsen enkele mogelijkheden om met de woonmeter aan de slag te gaan.

De woonmeter bij woon- en budgetbegeleiding
De woonmeter kan zowel bij begeleidingstrajecten van OCMW's als van Sociaal Verhuurkantoren en Sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikt worden. Onder andere bij:

De woonmeter bij hoge energiefacturen
In begeleidingstrajecten met personen die kampen met hoge energiefacturen is de woonmeter een handige tool. Het leert je bewust om te gaan met energieverbruik, wat de energiekosten kan drukken.

De woonmeter bij vochtproblemen
Ook in begeleidingstrajecten met personen die kampen met vocht- en schimmelproblemen helpt de woonmeter een gezonder binnenklimaat te creëren.

De woonmeter bij wijkprojecten
U kan de woonmeter inzetten als actie binnen een wijkproject/buurtwerk in een sociale woonwijk. Een buurtgerichte aanpak heeft als voordeel dat mensen er onderling over praten en elkaar inspireren.

De woonmeter bij energiescans
Een gemeente die woonmeters aankoopt, kan deze bezorgen aan de uitvoerders van de energiescans. Zo wordt de woonmeter verspreid tijdens de energiescan aan (al dan niet gekende) maatschappelijk kwetsbare gezinnen.


Folder

Aan de slag met de Woonmeter

Aan de slag met de Woonmeter

Hier vindt u de folder van de woonmeter met algemene informatie.


Didactisch materiaal

De 4 vuistregels van verwarmen en verluchten 
 

De 4 vuistregels

De 4 vuistregels zijn de kern van onze boodschap. Gebruikt u de woonmeter, neem ze dan steeds in acht. Je vindt hier het pdf-bestand. Meer duiding bij deze regels vindt je hier.

De 4 vuistregels van verwarmen en verluchten
 

Het meterboekje

Meten is weten. Onder dit motto ontwierpen de projectpartners van 'Verwarmen ≠ Verarmen' een meterboekje. Dit visueel werkboekje legt in eenvoudig taalgebruik uit waar je meterstanden vindt, welke cijfers je noteert en hoe je je energieverbruik onder controle houdt.

De 4 vuistregels van verwarmen en verluchten
 

Praatplaten

Samenlevingsopbouw ontwikkelde in 2016 praatplaten over verluchten om huurders te sensibiliseren. Het materiaal omvat een overzichtelijke flyer, praatplaten voor groepsgesprekken of huisbezoeken en een begeleidingsboekje. Uniek zijn de pictogrammen en tegenstellingen (goed-niet goed). Ze zijn een mooie aanvulling bij de woonmeter en zeker voer voor gesprek.

Ventileren en verluchten
 

Ventileren en verluchten

Nood aan meer informatie over ventileren en verluchten? Het agentschap zorg en gezondheid geeft je tips voor gezonde binnenlucht.

De 4 vuistregels van verwarmen en verluchten
 

Ban vocht en schimmel

In 'Ban vocht en schimmel!' vind je tips over hoe je schimmel in huis kan voorkomen en verwijderen.

De 4 vuistregels van verwarmen en verluchten
 

Geef lucht aan je huis

Ventilatie is belangrijk voor een gezonde woning. De informatiefiche 'Geef lucht aan je huis' geeft op een eenvoudige manier weer hoe je gezond kan ventileren en verluchten.

Ventileren en verluchten
 

Babbelmoment gezond wonen

Om het gesprek rond gezond wonen eenvoudiger en visueler te maken in een individueel gesprek of een groepsmoment ontwierpen de Vlaamse Logo's, Gezond Leven en het Agentschap Zorg en Gezondheid praatplaten. Deze praatplaten met bijhorend begeleidingsboekje zijn hier te vinden en kunnen zowel geprint worden als gratis ontleent.

Ventileren en verluchten
 

Leidraad gesprek gezond wonen

Extra handvaten nodig om een gesprek rond goed en gezond wonen aan te gaan? Deze leidraad helpt je op weg volgens de principes van motiverende gespreksvoering rond de thema's vochtproductie, ventileren, verluchten en verwarmen.

Foto's van de woonmeter

Foto's van de woonmeter

Hier vind je enkele foto's om in je eigen communicatie te gebruiken.


Hoe het allemaal begon

De Woonmeter werd ontwikkeld in het proefproject 'Verwarmen ≠ Verarmen'. De 50 gezinnen die door het OCMW van Mol, Balen, Dessel en Retie werden begeleid, gingen met de woonmeter aan de slag. Het begeleidingstraject begon bij de start van de verwarmingsperiode en duurde vier maanden (van november 2016 tot februari 2017).

Om de impact van de woonmeter te meten, bevroegen we 28 deelnemers. De resultaten lagen boven onze verwachtingen. Ze gaven ons extra motivatie om dit instrument breder uit te dragen in de vorm van een groepsaankoop. Op deze manier plukken meerdere mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hier de vruchten van en gaan we samen de strijd aan tegen energiearmoede.
 

partners


Vaakgestelde vragen

Werkt de woonmeter op batterij of moet deze ergens aangesloten worden?
De woonmeter werkt met een knoopcelbatterij (CR2025). De batterij is bij aankoop al aanwezig en gaat minstens een jaar mee. De batterij begint pas te werken als het plastiekje verwijderd is.

Kan de woonmeter aan de muur bevestigd worden?
Het handige aan de woonmeter is dat hij een pootje heeft waardoor je hem kan zetten waar je wil. Dit maakt het net gebruiksvriendelijk omdat je zo per kamer kan kijken welk gedrag je het best kan stellen. Als je de woonmeter toch wil ophangen is er een klein ophangsysteem voorzien voor een klein nageltje of een duimspijker.

Zijn de prijzen incl. of excl. BTW?
De eenheidsprijs is inclusief btw. Ook verzendkosten en beheerskosten zijn inbegrepen in de prijs.

Kunnen er achteraf nog bijbestellingen gedaan worden?
Nee, het is een eenmalige groepsaankoop.

Welke thermo- / hygrometer zit er in de woonmeter?
De thermo- en hygrometer is een Beurer HM16. De handleiding van dit toestel vindt u hier.

Wat betekenen de smileys op het display?
= temperatuur 20°C - 25°C en luchtvochtigheid 30% - 60% = ideale waarde
= willekeurige temperatuur en luchtvochtigheid minder dan 30%
= willekeurig temperatuur en luchtvochtigheid meer dan 60%
Bij een eerste gebruik zal de thermometer ongeveer 15 minuten nodig hebben om de juiste temperatuur en luchtvochtigheid weer te geven.

Waarom verdwijnen de smileys soms?
In bepaalde omstandigheden wordt er geen smiley op het display weergegeven. Dit is het geval als de luchtvochtigheid tussen 30% en 60% ligt EN de temperatuur NIET 20°C tot 25°C bedraagt. Als op het display de letters 'LL' weergegeven worden betekent dit dat de luchtvochtigheid buiten het meetbereik ligt (<20%). Zie je de letters 'HH' weergegeven op het display betekent dit dat de luchtvochtigheid eveneens buiten het meetbereik ligt (>95%).

Wat betekent de MAX/MIN-toets?
Druk je 1x op de MAX/MIN toets op de achterzijde van het apparaat, dan verschijnt de maximaal gemeten temperatuur/luchtvochtigheid van de laatste 24 uur.
Druk je 2x op de MAX/MIN toets op de achterzijde van het apparaat, dan verschijnt de minimaal gemeten temperatuur/luchtvochtigheid van de laatste 24 uur.

Kan de temperatuur en luchtvochtigheid verschillen tussen meerdere woonmeters?
Ja. Befraco hanteert volgende aanvaardbare foutenmarges:
Temperatuur:
+/- 1°C bij temperatuur tussen 0°C en 40°C
+/- 2°C bij temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 40°C
 Vochtigheid:
+/- 5% bij luchtvochtigheid tussen 40% en 80%
+/- 8% bij luchtvochtigheid lager dan 40% of hoger dan 80%

Is er garantie op de woonmeter?
Ja. De garantie op de thermo- en hygrometer loopt tot 31 juli 2020. Deze garantie geldt niet voor breuken of delen die stuk gemaakt zijn door verkeerd gebruik. Ook op de batterij geldt er geen garantie. In alle andere gevallen geldt de omruilgarantie.

Wat doe je concreet als je van de garantie gebruik wil maken?
Als er een defect is binnen deze termijn neem je contact op met Befrako via info@befrako.be t.a.v. Eddy Gaillard of Luc Vermeulen. Het is belangrijk om in je mail te vermelden dat het om de groepsaankoop woonmeter van Samenlevingsopbouw gaat. U krijgt dan een nieuwe thermo-en hygrometer toegestuurd.
 
Algemene gegevens Befrako:
BEFRAKO NV KMO-ZONE
MOLENHEIDE 4081
3520 Zonhoven
Tel 32 (0) 11 82 37 97
Fax 32 (0) 11 82 37 98
Info@befrako.be


In de pers

De vliegende reporter, 5/2018
"De Woonmeter zorgt voor gedragsverandering"


Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Project Energie en Woonkwaliteit
Otterstraat 116 | 2300 Turnhout
T 014 63 31 91

leen.smets@samenlevingsopbouw.be
M  0472 39 27 87

www.samenlevingsopbouw-ap.be

Samenlevingsopbouw