Samenlevingsopbouw 

 

Wij Willen Waardig Werk:

FOCUS OP TALENT

Bij aanwervingsprocedures stellen we vast dat er voornamelijk een focus ligt op diploma’s, certificaten en een zeer goede kennis van het Nederlands. Voor heel wat kort- en ongeschoolde werkzoekenden vormt dit een probleem. Zeker als ook hun moedertaal een andere is dan het Nederlands. Verder stellen we vast dat elders verworven vaardigheden en ervaring opgedaan in het buitenland vaak niet of zeer moeilijk erkend wordt. Deze werkzoekenden missen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Tegelijk lopen werkgevers competente werknemers mis.


 

Concreet project

In onze werkingen stellen we vast dat de overgrote meerderheid van vacatures voor kort- en ongeschoolde arbeid wordt gepubliceerd via uitzendbedrijven. Door eisen op vlak van diploma’s en taal is het vaak heel moeilijk voor mensen om hier aan de slag te gaan in een job die ze in wezen wel kunnen uitvoeren. Testen die nu gebruikt worden in de aanwervingsprocedure creëren extra drempels. Omdat de test bv. schriftelijk wordt afgenomen terwijl men voor het uitvoeren van de job niet echt moet lezen en schrijven.

Tegelijk kregen we van een aantal mensen werkzaam binnen de uitzendsector te horen dat het moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden maar ook om de volgens hen geschikte kandidaten aan het werk te krijgen. Consulenten met meer ervaring voelen geregeld aan dat iemand geschikt is voor een job maar hebben geen harde argumenten om dat te staven naar hun klanten toe. Dit is dus niet enkel voor de werkzoekende maar ook voor de consulent een frustrerend gegeven.

Om op deze problematiek een antwoord te bieden ontwikkelden we samen met Tempera, AGO.jobs, ASAP.be en het VFU een nieuwe test: ACT, zoektool naar talent. Deze tool bestaat uit 6 praktische deeltesten die elk een aantal algemene competenties meten die belangrijk zijn om te functioneren op de werkvloer. Denk hierbij aan kunnen samenwerken, nauwkeurig werken, kunnen omgaan met onverwachte wendingen (flexibiliteit), kunnen plannen, …. ACT is geschikt om over de barrière van taal heen te kijken: communicatievaardigheden worden getest, er wordt nagegaan hoe de kandidaat een opdracht interpreteert en hoe hij of zij daarmee aan de slag gaat.

Beleidsaanbevelingen

Gebruik ACT, zoektool naar talent

  • We vragen aan werkgevers (bedrijven, uitzendbedrijven en hun klanten) om gebruik te maken van ACT, zoektool naar talent. Zo kunnen kortgeschoolde/anderstalige werkzoekenden hun talent tonen en inzetten op de werkvloer.
  • We vragen VDAB dat alle arbeidsbemiddelaars die werken met kortgeschoolde/anderstalige werkzoekenden gebruik maken van ACT, zoektool naar talent.

Screening gericht op gedrag

  • We vragen VDAB een objectieve, taalarme, gedragsgerichte competentiescreening als norm te hanteren in hun competentiecentra. Deze screening geeft een beter zicht op de werkelijke competenties van werkzoekenden en kan toegang bieden tot de eigen VDAB-opleidingen.
  • We vragen VDAB om een competentiescreening gericht op gedrag op te leggen aan de tenderpartners die intekenen op tenders waarbij kortgeschoolde/anderstalige werkzoekenden de doelgroep zijn.
  • We vragen VDAB om naast sensibiliseringsacties ook actieve dienstverlening naar bedrijven aan te bieden gericht op de instroom en doorstroom van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Meer info

Koen Roosen
koen.roosen@samenlevingsopbouw.be
0484 88 98 91