Samenlevingsopbouw 

 

Wij Willen Waardig Werk:

DIGITALISERING

De arbeidsmarkt digitaliseert volop, net zoals onze ganse samenleving. Er zijn heel wat mensen die geen toegang hebben tot internet en / of weinig digitaal vaardig zijn. Dat zorgt voor problemen om bijvoorbeeld digitaal te solliciteren of om ‘Mijn Loopbaan’ van VDAB te gebruiken.


 

Concreet project

In onze werkingen komen we mensen tegen die problemen hebben met het solliciteren. Vacatures zoeken, vinden, begrijpen en er ten slotte op solliciteren. We stellen vast dat niet iedereen een trajectbegeleider heeft bij VDAB en dat wie er wel één heeft niet vaak genoeg kan langskomen voor deze dagelijkse hulp. Bij tenderpartners is het probleem dat de begeleiding tijdelijk is (ze stopt bijvoorbeeld na 6 maanden of je nu werk vond of niet) en dat de begeleiding op afspraak is (je kan niet even binnen lopen om je mails te helpen lezen of een sollicitatie voor te bereiden). Om een antwoord te bieden op deze nood, ontwikkelden we samen met VDAB het Jobatelier. Een open permanentiemoment waar mensen ten allen tijde – zonder afspraak – binnen kunnen voor hulp bij het dagelijkse solliciteren. Iedereen kan hier komen zo vaak men wil. Er is ook geen beperking in de tijd. Ga je aan de slag en zit je een aantal maanden later terug zonder werk, kan je gewoon terug binnen lopen.

Beleidsaanbevelingen

Toegang tot internet

 • We vragen aan Vlaams minister van werk en innovatie Muyters om samen met federaal minister van digitale agenda, De Backer een actieplan op te stellen in samenwerking met bedrijven zodat de toegang tot en onderhoud van internet thuis een basisrecht wordt. We pleiten voor betaalbare software en computerbeveiligingspakketten voor iedereen, internetpakketten op maat en een betaalbaar internettarief. Zo is een internetaansluiting voor mensen met een laag inkomen niet langer onbetaalbare luxe.
 • We vragen de VDAB om in samenwerking met de lokale overheden de digitale toegang van werkzoekenden in alle gemeentes te verzekeren. Daarbij gaat het zowel om laagdrempelige openbare computerruimtes met internet, printers, webcam, als om opgeleide begeleiders met de nodige technische, administratieve en sociale kennis. We vragen daarom dat de projecten Jobatelier in Mechelen en Jobatelier Plus in Antwerpen worden uitgerold over heel Vlaanderen.

Niet-digitale communicatie blijft noodzakelijk

 • We vragen dat VDAB uitnodigingen voor een gesprek en vacatures blijft sturen per post, maar ook via sms of via een telefoongesprek. Dat zal noodzakelijk blijven, zeker met die mensen die deze documenten per mail niet kunnen lezen.
 • We vragen VDAB te blijven investeren in niet-digitale communicatie zoals persoonlijk contact zonder dat de kosten (bv verplaatsingen) bij de cliënten terecht komen.

Begeleiding op maat

 • We vragen VDAB om bijkomende investeringen te doen in individuele begeleiding en opleidingen op maat van mensen die weinig of geen digitale competenties hebben. In het bijzonder voor analfabete mensen die zelfs met een opleiding nooit zelf zullen kunnen solliciteren via digitale weg. Hierbij zal altijd persoonlijke begeleiding vanuit de VDAB nodig zijn.
 • We vragen niet te besparen op persoonlijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. Face-to-facegesprekken zijn een blijvende nood.
 • We vragen dat VDAB het huidige aanbod van opleidingen voor 'Mijn Loopbaan' verbetert, op maat van kwetsbare werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een verbeterd aanbod van opleiding kan ook door een sterkere inzet op samenwerking met lokale verenigingen.
 • We vragen dat alle onderwijsnetten inzetten op het aanleren van digitale vaardigheden voor alle leeftijden. In het bijzonder in Open scholen en Centra voor basiseducatie liggen hier belangrijke opdrachten. VDAB kan door samenwerking dit aanbod versterken.

Gebruiksvriendelijke website

 • We vragen VDAB te investeren in een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website en gebruikersplatform, zodat die op maat is van kwetsbare groepen. Dat kan onder andere door extra controlemechanismen (extra gegevens, paswoorden, rijksregisternummer,…) te beperken.
 • We vragen de VDAB om informatie over de website en de digitale applicaties bekender te maken bij mensen in kwetsbare posities. Veel mensen kennen de online tool van VDAB 'Mijn loopbaan' niet of weten zelfs niet dat het bestaat.

Laagdrempelige diensten van tenderorganisaties

 • Tenderorganisaties die de opdracht van VDAB krijgen om met de zwakste werkzoekenden te werken, moeten inzetten op maatwerk via individuele begeleidingen van hun cliënten rond computervaardigheden. Zo kunnen de werkzoekenden nadien zelf aan de slag om digitaal te solliciteren.
 • We vragen dat mensen die in een traject zitten met een tenderorganisatie ook kunnen deelnemen aan projecten zoals Jobatelier of Jobatelier Plus van de lokale VDAB. Er wordt in verschillende regio’s anders mee omgegaan. Deze mensen hebben evenzeer het recht op een kwalitatieve begeleiding die hen leert om digitaal te solliciteren.

Proactief begeleiden via digitale portretten en betrekken van expert-organisaties

 • We vragen VDAB dringend een digitaal portret op te maken van de werkzoekenden, zodat er zicht is op de concrete noden naar begeleiding. Tegelijk vragen we proactief te investeren in de doelgroep waarvan nu al geweten is dat daar een nood is.
 • We vragen VDAB te zorgen voor het continu opmaken en opvolgen van de digitale portretten van huidige en toekomstige werkzoekenden.
 • We vragen VDAB om vanuit het digitaal portret maatwerk te bieden in het begeleiden en controleren van werkzoekenden.
 • We vragen VDAB om organisaties zoals Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede te betrekken bij nieuwe digitale ontwikkelingen. Deze organisaties kennen de doelgroep met specifieke noden op vlak van digitalisering en kunnen waardevolle input leveren zodat er effectiever gewerkt kan worden.

Meer info

Over Jobatelier (Plus)

Opinie over hernieuwde dienstverlening VDAB

Lieve Lambrechts
lieve.lambrechts@samenlevingsopbouw.be
015 20 13 75

Viviane Gerits
viviane.gerits@samenlevingsopbouw.be
03 235 17 37