Samenlevingsopbouw Met steun van de Vlaamse Overheid
Nieuwsbrief Energie- en Waterarmoede
en Woonkwaliteit

04|07|2018

Groepsaankoop woonmeter overtreft alle verwachtingen

De Woonmeter Maar liefst 8691 woonmeters bestelden diverse organisaties bij de groepsaankoop van Samenlevingsopbouw. Dit aantal overtreft alle verwachtingen. We stoten hiermee duidelijk op een reële nood bij vele organisaties. We hopen hiermee duizenden maatschappelijk kwetsbare gezinnen te helpen.

Alles startte met het proefproject ‘Verwarmen ≠ Verarmen’ in samenwerking met de energiesnoeiers, het Kempens Woonplatform, de OCMW’s van Mol, Balen, Dessel, Retie en Samenlevingsopbouw. We maakten correct verwarmen en verluchten zichtbaar voor vijftig geselecteerde maatschappelijk kwetsbare gezinnen, inclusief zij die het Nederlands niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. We ontwikkelden hiervoor DE WOONMETER. Dit is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten. Na een intensieve begeleiding gingen de gezinnen verder aan de slag met de woonmeter.

Het proefproject vertrok vanuit de praktijk.

  • Kwetsbare gezinnen komen vaak in niet-geïsoleerde huizen van bedenkelijke kwaliteit terecht.
  • Vaak is er geen ventilatiesystemen aanwezig.
  • Ondanks folders en campagnes lukt het niet om correct te verwarmen en verluchten.

Waarom niet? Temperatuur en luchtvochtigheid zijn niet zichtbaar. Net hier speelt de woonmeter op in. Uit een evaluatie met de deelnemers blijkt de woonmeter een erg efficiënt instrument.

We wensen dan ook alle organisaties die woonmeters aankochten veel succes. En we wensen alle gezinnen die een woonmeter ontvangen een lagere energiefactuur, een gezonder binnenklimaat en meer comfort.

Samenlevingsopbouw dankt u voor het vertrouwen in de woonmeter om de strijd tegen energiearmoede aan te gaan. Meer info: www.woonmeter.be

Meer info:
www.woonmeter.be
 


Inspiratie voor professionelen: een proactieve energiewerking in Herselt

Het OCMW Herselt, gemeente Herselt en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie bundelen de krachten in de strijd tegen energiearmoede.

Met de financiële steun van Leader (Europees subsidieprogramma om het platteland te versterken) startte begin 2016 het project ‘Proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt’.

Een halftijdse medewerker van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ondersteunde de sociale dienst van het OCMW om de energiefactuur van kwetsbare gezinnen duurzaam te verminderen. Op 30 juni eindigde haar taak. Het project is afgelopen maar de medewerkers gaan verder op de ingeslagen weg.

Het resulteerde in:

  • vijf inspirerende publicaties
  • een webpagina met informatie over de werkwijze, het proces en de concrete resultaten
  • lokale proactieve acties rond energie

Het project zorgde voor:

  • meer aandacht voor de energieproblematiek bij maatschappelijk werkers en beleid
  • meer deskundigheid bij het team
  • meer samenwerking met andere partners en oplossingsactoren
  • meer scanaanvragen en meer interventies in individuele dossiers.

Van in het begin werden partners betrokken: de huisvestingsambtenaar, de energiesnoeiers van Kringwinkel Zuiderkempen, een medewerker van Kempens Woonplatform en iemand van Welzijnszorg Kempen.

Hoe we het project aanpakten en welke conclusies we getrokken hebben, leest u hier. Heel veel leesplezier!
 


Minimale leveringen aardgas opnieuw gestegen in winter 2017-2018

Met de zomerse temperaturen van de laatste weken, lijkt de winterkou ver weg. Maar de cijfers over het aantal toekenningen van de minimale levering tijdens de afgelopen winter zijn bekend. En die verdienen onze aandacht.

In 2016 besliste de Vlaamse regering, in het kader van het energiearmoedeprogramma, de periode voor de minimale levering aardgas uit te breiden van 3 naar 5 maanden. Onze vraag naar automatische toekenning van de minimale levering aan alle klanten met een budgetmeter aardgas bleek een brug te ver.

Voor het derde jaar op rij zette het project Energie en Armoede een sensibiliseringscampagne op met als streefdoel: 5.555 klanten maken gebruik van de minimale levering aardgas in de winter. Ook de minister, VVSG, VEA en de netbeheerders maakten promotie.

Dit was het resultaat van de voorbije drie winters:

EANDIS
winter 2015/2016 2016/2017 2017/2018
aantal OCMW’s 181/230 191/230 192/230
aantal klanten 3.349 4.643 4.914
70% betaald door de DNB € 639.114 € 937.118 € 1.075.000
INFRAX
winter 2015/2016 2016/2017 2017/2018
aantal OCMW’s 39/82 47/82 46/82
aantal klanten 328 466 499
70% betaald door de DNB € 65.013 € 97.157 € 106.701

We klokken af op 5.413 klanten. Dat is een toename van 204 klanten tegenover vorige winter. Oorzaak van de stijging is, naast de sensibilisering, wellicht ook de uitbreiding van de periode. We halen de 5.555 klanten dus net niet. Maar zeker is dat Samenlevingsopbouw in het najaar van 2018 opnieuw kwetsbare klanten zal stimuleren om de minimale levering aardgas aan te vragen bij het OCMW!

Meer info:
Jan Maris| T 0497 97 36 71 | E jan.maris@samenlevingsopbouw.be
 

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Van der Wilt | ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be | 015 20 13 75