Samenlevingsopbouw Met steun van de Vlaamse Overheid
Nieuwsbrief Energie- en Waterarmoede
en Woonkwaliteit

22|11|2019

Lokale Adviescommissie Water 2020

Vorming voor medewerkers

Vanaf 2020 verandert er wel wat aan de regelgeving inzake Water. Zo bv. de debietsbegrenzing van de watertoevoer als beslissing van de lokale adviescommissie. Wil je meer weten over het nieuwe waterverkoopreglement en het LAC-decreet? Heb je vragen voor je watermaatschappij? Benieuwd naar de aanpak van andere OCMW’s?

VVSG, Samenlevingsopbouw en VMM nodigen je dan van harte uit op de vormingsdagen voor LAC-medewerkers. Je kan deelnemen in Hasselt (12 dec. ‘19), Leuven (14 jan. ‘20), Gent (21 jan. ’20), Brugge (23 jan. ’20) en Antwerpen (28 jan. ’20).
 

> Meer info en inschrijven
 


Stefan Goemare

Pleitbezorger voor een rechtvaardig klimaatbeleid

De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten, en dat is onrechtvaardig.

> Lees het interview met Stefan Goemare 
 


Samenlevingsopbouw brengt meer beweging in de private huurmarkt

Stadsmagazine TurnhoutMet ‘Goed Plan’ begeleidt Samenlevingsopbouw eigenaars van huurwoningen bij werken die nodig zijn om de minimale kwaliteitsnormen te behalen en woningen energiezuiniger te maken. In Herselt en Heist-op-den-Berg ontwikkelden we dit model van renovatiebegeleiding. Inmiddels krijgt ‘Goed Plan’ in Turnhout vorm.

 
> Lees in Stadsmagazine Turnhout hoe opbouwwerkster Leen aan de slag gaat

 


Sensibiliseringscampagne minimale levering gas

Aardgasbudgetmeter

Vandaag doet slechts 20% van de aardgas-budgetmeterklanten in Vlaanderen een beroep op de minimale levering.

Samen voor een warme winter

De jaarlijks terugkerende periode voor mogelijke toekenning van de minimale levering aardgas loopt van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020. In die periode kunnen gezinnen met een aardgas-budgetmeter aankloppen bij het OCMW voor een financiële tussenkomst. Het OCMW zet dan twee keer per maand een som op de budgetmeterkaart. Na de winter kan 30% van dat bedrag teruggevorderd worden.

Vorige winter (2018-2019) ontvingen 5.719 klanten de minimale levering. Dat is slechts 20,65% van het totaal aantal aardgas-budgetmeterklanten in Vlaanderen. 246 OCMW’s kenden de minimale levering toe.

Minstens 6.000 gezinnen

Dat kan beter. Meer gezinnen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarom organiseert Samenlevingsopbouw opnieuw een sensibiliseringscampagne. Het streefdoel is dat deze winter minstens 6.000 huishoudens met een aardgas-budgetmeter gebruik maken van de minimale levering! U kan daarbij helpen!

Oproep

Steun de sensibiliseringscampagne van Samenlevingsopbouw. Verspreid onderstaande flyer bij mensen met een aardgas-budgetmeter en spoor hen aan om de minimale levering aan te vragen bij het OCMW. Publiceer de tekst van de flyer in je nieuwsbrief, buurtkrant of een andere publicatie die ook bij mensen terecht komt die een aanvraag kunnen doen.
 

> Verspreid deze flyer (PDF) bij belanghebbenden
(Als u recto-verso afdrukt kan u de flyers snijden tot A5. Selecteer 'spiegelen over korte zijde' in de afdrukopties.)

> Flyer in Word-formaat voor gebruik in eigen nieuwsbrief e.d.

> Richtlijn voor OCMW's
 

Meer info:

Jan Maris | jan.maris@samenlevingsopbouw.be | 0486 25 85 48
 


Panelgesprek: Energietransitie en de sociale impact

Maandag 16 december 2019 - UHasselt

Opbouwwerkster Leen Smets belicht kansen en aandachtspunten vanuit het oogpunt van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Wanneer: maandag 16 december om 19u30
Waar: UHasselt, Martelarenlaan 42 | BE3500 Hasselt

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dirk.franco@pxl.be of dirk.franco@uhasselt.be
 

> U vindt de uitnodiging hier

 

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Van der Wilt | ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be | 015 20 13 75