Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Bestuur

De raad van bestuur

Gemotiveerde en betrokken bestuurders die hun specifieke deskundigheid aanbieden zijn een zegen voor elke organisatie! Zij komen (minstens) maandelijks samen. Personeelsaangelegenheden, financieel beleid, organisatieontwikkeling en de inhoudelijke beleidskeuzes staan op de agenda.

Aghallaj Rachida
Castermans Erik
Conings Lode
De Smet Jo
Dries Leen
Goubin Eric
Nooyens Petra
Oosterlynck Stijn
Santermans Guido
Schrooten Mieke
Uytterhoeven Leen
Van den Eynde Carl
Verrydt Jef

De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit betrokken vrijwilligers en professionals die het opbouwwerk op een kritische en constructieve manier volgen en bevragen. De algemene vergadering is het ook formele orgaan dat zijn fiat geeft over de meerjarenplannen en jaarplannen zoals die door medewerkers en bestuur worden voorbereid en uitgevoerd.

Naast de leden van de raad van bestuur maken volgende mensen deel uit van de algemene vergadering:

Aghallaj Rachida
Castermans Erik
Conings Lode
De Bruycker Raf
De Smet Jo
Dierckx Bieke
Dries Leen
Goubin Eric
Matthieu Els
Nooyens Petra
Oosterlynck Stijn
Peeters Ella
Santermans Guido
Schrooten Mieke
Soentjens Dirk
Uytterhoeven Leen
Van Autenboer Geert
Van den Eynde Carl
Vanden Eynde Marc
Vanhove Annick
Verrydt Jef (voorzitter)