Kansen creëren, grondrechten garanderen

 

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een veilige en gezonde woning, betaalbare gezondheidszorg … Vanzelfsprekend in een welvarende regio als Vlaanderen?

Of toch niet? 

Sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling maken dat nog veel mensen hun grondrechten niet kunnen realiseren. Zij worden niet gehoord, hun belangen te weinig verdedigd. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie wil net samen met deze mensen, met partners en met het beleid aan de slag om dit te veranderen.

Hoe we dit aanpakten, en vandaag en morgen willen aanpakken, kan je op deze site vernemen. Veel leesgenot!