Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Water en Armoede

 
Waterarmoede is schrijnend. Kunnen genieten van zuiver en betaalbaar water is een voorwaarde om menswaardig te leven en dus een basisbehoefte. Er is een waterdecreet en een algemeen waterverkoopreglement om dit ook voor mensen in armoede te garanderen. Toch zijn er nog steeds mensen afgesloten. Werk aan de winkel dus!

Sinds 2014 voert Samenlevingsopbouw een Vlaams project Water en Armoede uit. Na een grondige verkenning van de problematiek, een reeks aanbevelingen voor de watermaatschappijen en de overheid focussen we nu op de werking van de Lokale Adviescommissie. Deze commissie is een cruciale speler in de strijd tegen waterarmoede want ze beslist, in de schoot van het OCMW, over het verzoek van de waterleverancier om de klant af te sluiten wegens wanbetaling. De afgelopen twee jaar werkten we aan een inspiratienota voor OCMW’s om aan de slag te gaan met de Lokale Adviescommissie voor water. Via stages in zes OCMW’s, via lerende netwerken met OCMW-maatschappelijk werkers over de aanpak van waterarmoede en via studiemomenten werd deze inspiratienota rijk gestoffeerd. In 2017 deden we de test met het OCMW van Willebroek. Met succes! Naast een draaiboek voor de LAC-werking kwam er ook een nieuwe brochure om mensen in waterarmoede beter te bereiken en te informeren. In 2018 werken we samen met het OCMW van Boom aan hun aanpak van waterarmoede.

En dan nog: ons werk is niet af. Heel Vlaanderen mag weten dat dit instrument er is én maakt er liefst ook gebruik van. Dus zetten we in op veel promotie!
Neem zelf een kijkje op: www.vmm.be/lac-water

Je vindt ons tevreden terug als eind 2018:

  • We samen met het OCMW van Boom hun werking rond waterarmoede optimaliseren.
  • We samen met de VVSG drie studiedagen voor maatschappelijk werkers in het werkingsgebied van drie watermaatschappijen organiseerden.
  • We het perspectief van mensen in waterarmoede binnenbrachten bij de aanpassing van het Algemeen Waterverkoopreglement.
     

Contact

Steunpunt Turnhout
Ellen Dries, 0491 61 92 87, ellen.dries@samenlevingsopbouw.be
Liesbeth Verbruggen, 0495 24 41 68, liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Otterstraat 116
2300 Turnhout
014 43 09 44
 

Steunpunt Mechelen
Themacoördinator: Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75