Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Water en Armoede

 
Waterarmoede is schrijnend. Kunnen genieten van zuiver en betaalbaar water is een voorwaarde om menswaardig te leven en dus een basisbehoefte. Er is een waterdecreet en een algemeen waterverkoopreglement om dit ook voor mensen in armoede te garanderen. Toch zijn er nog steeds mensen afgesloten. Werk aan de winkel dus!

Sinds 2014 voert Samenlevingsopbouw een Vlaams project Water en Armoede uit. Na een grondige verkenning van de problematiek, een reeks aanbevelingen voor de watermaatschappijen en de overheid focussen we nu op de werking van de Lokale Adviescommissie. Deze commissie is een cruciale speler in de strijd tegen waterarmoede want ze beslist, in de schoot van het OCMW, over het verzoek van de waterleverancier om de klant af te sluiten wegens wanbetaling. De afgelopen jaren werkten we aan een inspiratienota voor OCMW’s om aan de slag te gaan met de Lokale Adviescommissie voor water. Via stages in zes OCMW’s, via lerende netwerken met OCMW-maatschappelijk werkers over de aanpak van waterarmoede en via studiemomenten werd deze inspiratienota rijk gestoffeerd. De voorbije twee jaar deden we de test met de OCMW’s van Willebroek en Boom. Met succes! Naast een draaiboek voor de LAC-werking kwam er ook een nieuwe brochure om mensen in waterarmoede beter te bereiken en te informeren. En dan nog: ons werk is niet af. Heel Vlaanderen mag weten dat dit instrument er is én maakt er liefst ook gebruik van. Dus zetten we in op veel promotie!

Neem zelf een kijkje op: www.vmm.be/lac-water

Hulp nodig?

Gaat u graag aan de slag met de inspiratienota? Kunnen bepaalde facetten van uw LAC-werking wel beter? Wil u meer cliënten bereiken? En wil u daar graag deskundige begeleiding bij? Of gewoon even uw ideeën toetsen? Stel ons gerust uw vraag!
 

Contact

Steunpunt Turnhout
Ellen Dries, 0491 61 92 87, ellen.dries@samenlevingsopbouw.be
Stephane Bastijns, 0485 16 88 46, stephane.bastijns@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Otterstraat 116
2300 Turnhout
014 43 09 44
 

Steunpunt Mechelen
Themacoördinator: Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75