Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Energie en Armoede (Vlaanderen)

 
Het recht op energie: ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen zou het een onmiskenbaar basisrecht moeten zijn. De realiteit is echter een ander verhaal. De energiefactuur neemt echt een aanzienlijke hap uit het huishoudbudget. Veel mensen doen moeite om hun energiefacturen te betalen maar vaak lukt dat niet meer.

Jan en Thomas engageren zich in het Vlaamse project Energie en Armoede. Samen met heel veel vrijwilligers werken ze aan tastbare verbeteringen voor de energieproblemen van mensen in armoede en streven ze naar een 'recht op energie'. Ze ijveren voor betere sociale beschermingsmaatregelen, de zogenaamde sociale openbare dienstverplichtingen. Het project fungeert als waakhond voor het Vlaamse en federale beleid en de werking van netbeheerders en leveranciers: wordt de procedure wanbetaling wel gerespecteerd? Welke functies heeft zo’n slimme budgetmeter? Kan de minimale levering aardgas automatisch toegekend worden? Welke bescherming genieten klanten met collectieve verwarming? …

 

  Voor en met mensen in armoede

Al onze projecten komen tot stand in samenspraak met mensen in armoede. Dat tonen de tweewekelijkse samenkomsten van het E-team in Turnhout en de maandelijkse projectvergaderingen in Brussel aan, waarbij onze agogische aanpak centraal staat. Samen bereiden we acties voor, samen stappen we naar het beleid. Met maar één streefdoel: energie en water garanderen voor iedereen.
   

  Via beleidsbeïnvloeding naar minder energiearmoede

Het project fungeert als waakhond om knelpunten in de werking van de energiesector en in de regelgeving te signaleren en aan te pakken:

  • we geven adviezen op beleidsteksten,
  • we gaan in gesprek met ministers, administraties en parlementairen om onze beleidsaanbevelingen kenbaar te maken en politieke steun te vragen,
  • we voeren acties om beleidsvoerders aan te sporen tot concrete beleidsdaden.

 
Enkele documenten:

  Minimale levering aardgas voor 5555 mensen

In 2018 voeren we voor het derde jaar op rij de sensibiliseringscampagne ‘Samen voor 5555 klanten minimale levering aardgas’. Zo willen we minstens 5555 budgetmeterklanten die met aardgas verwarmen stimuleren om de minimale levering aardgas aan te vragen bij het OCMW. Dat vermijdt dat wie in de winter niet de middelen heeft om zijn budgetmeter voldoende op te laden, zonder verwarming valt.
 
Lees ook: "5555 gezinnen met minimale levering aardgas" (Lokaal, 9/2018)
Download hier de flyer 'minimale levering aardgas': Nederlands, Frans, Engels
 

  Evaluatie van het Energiearmoedeprogramma

Sinds 2015 werken we stevig mee aan het Energiearmoedeprogramma van de Vlaamse regering. Dit programma zet in op twee sporen: de financiële bescherming van klanten vergroten en het financieel ondersteunen van energiebesparende maatregelen. Dé kernopdracht van onze energieprojecten! Dit jaar wordt het plan geëvalueerd, samen met mensen in armoede: de uitnodiging van de minister hebben we al op zak!
 

  Proefproject digitale budgetmeter

In 2019 start de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen. Daarbij zullen de budgetmeters als eerste vervangen worden. In Turnhout volgen we een aantal vrijwillige deelnemers aan het proefproject rond de digitale budgetmeter op, om vanuit hun ervaringen aanbevelingen te doen. Zo verzekeren we dat de digitale budgetmeter een vooruitgang wordt voor iedereen: ook voor wie geen toegang heeft tot het internet of nog niet helemaal mee is met de digitale evolutie.
 

 

Blijf je graag op de hoogte blijft van onze werking?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 

Contact

Jan Maris, 0483 35 35 70, jan.maris@samenlevingsopbouw.be
Themacoördinator:
Ann Van der Wilt, ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Otterstraat 116
2300 Turnhout
014 43 09 44