Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Pijpelheide

 
Sinds september 2016 werkt Samenlevingsopbouw aan een project in de sociale woonwijk ‘Pijpelheide’ in Heist-op-den-Berg. Deze wijk is vrij ingesloten en slechts bereikbaar via één straat. Hierdoor ligt deze wijk geïsoleerd ten opzichte van het centrum van Pijpelheide. Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen verhuurt 111 woningen in deze buurt. Daarnaast zijn er ook een aantal sociale koopwoningen. De samenstelling van de bewoners is zeer gevarieerd. De wijk kent een aantal samenlevingsproblemen, heeft geen positief imago en het verloop van bewoners is groot in deze wijk.

Samenlevingsopbouw zet in op drie – onderling verbonden – sporen:

  • Het oprichten van een buurthuis
  • Het organiseren van inspraak en participatie van bewoners in verband met hun woning en hun leefomgeving
  • Het versterken van kwetsbare bewoners

 
Met het buurthuis willen we het samenleven in de buurt aangenamer maken. Het wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden over de wijk en hun woning. We willen ook de brug slaan tussen bewoners, de sociale huisvestingsmaatschappij en andere instanties.

We willen het vertrouwen van de huurders herstellen en versterken. Bij de huisvestingsmaatschappij willen we de participatiemogelijkheden van bewoners ondersteunen en stimuleren.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen en de provincie Antwerpen.

 

Contact

Marloes Damen, 0485 99 01 38, marloes.damen@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be 
 
Buurthuis Pijpelheide
Kapelaan Francklaan 7
2221 Heist-op-den-Berg