Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Niel

 
Sinds september 2016 werkt Samenlevingsopbouw aan een project binnen de sociale huisvestingsmaatschappij van Niel, de Ideale Woning. Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning heeft in Niel 232 wooneenheden (wijk Centrum – 223 en wijk Hellegat – 9). Het gaat om een overwegend oud patrimonium. Veel van deze woningen die leegkomen moeten grondig gerenoveerd worden. Bij een groot deel van deze woningen komt de gezinssituatie niet overeen met de rationele bezetting. In de wijk staan er 6 appartementsgebouwen. Daar zijn er o.a. klachten ivm sluikstort, lawaaioverlast,... De Ideale Woning erkent de nood aan bewonersparticipatie.

Samenlevingsopbouw zet in op volgende – onderling verbonden – sporen:

  • Het oprichten van een buurthuis. Samen met vrijwilligers uit de buurt zal het buurthuis ontmoetingsactiviteiten organiseren.
  • Het organiseren van inspraak en participatie van bewoners in verband met hun woning en hun leefomgeving
  • Het werken aan oplossingen voor specifieke noden die in de buurt gedetecteerd worden.
  • Het versterken van kwetsbare bewoners

 
Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen en de provincie Antwerpen.

 

Contact

Benedict Mayuku, 0490 44 34 58, benedict.mayuku@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be 
 
Buurthuis Niel
Achturenplein 13
2845 Niel