Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Kasterlee

 
Sinds mei 2018 werkt Samenlevingsopbouw, in samenwerking met het lokale bestuur van Kasterlee, aan een nieuw project in de “Rozenwijk”, een wijk van sociale huisvestingsmaatschappij De Ark. De Ark bouwde 102 nieuwe woningen in de “Rozenwijk”. In ongeveer de helft van deze woningen wonen mensen die reeds in de wijk woonden. In de andere helft zal dit najaar een hele reeks nieuwe bewoners zijn intrek nemen.

In een eerste fase zal de opbouwwerker de buurt en zijn bewoners leren kennen door huisbezoeken en contacten op straat.

Samenlevingsopbouw wil:

  • Door regelmatig aanwezig te zijn in de buurt een aanspreekpunt zijn voor bewoners
  • Inspraak en participatie van bewoners in verband met hun woning en leefomgeving stimuleren
  • Noden en behoeften van bewoners inventariseren
  • Werken aan structurele oplossingen voor specifieke en concrete noden die in de buurt gedetecteerd worden
  • Aandacht hebben voor het samenleven en de leefbaarheid in de buurt
  • Kwetsbare huurders versterken

 
Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van de gemeente Kasterlee.

 

Contact

Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen