Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Heist-op-den-Berg

 
Sinds september 2016 werkt Samenlevingsopbouw aan een project binnen de sociale huisvestingsmaatschappij van Heist-op-den-Berg.

De Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg heeft in zijn patrimonium 3 wijken die gebouwd zijn begin jaren 80. Deze 3 wijken liggen in Itegem, Schriek en Wiekevorst. Verschillende huurders wonen reeds lang in deze 3 wijken. Voor heel wat huurders voldoet hun gezinssituatie niet meer aan de rationele bezetting van de woning. In totaal zijn er 353 woningen toe aan renovatie. Vanuit eerdere renovaties erkent de sociale huisvestingsmaatschappij de nood om bewoners van bij aanvang bij de renovatie te betrekken.

Samenlevingsopbouw zet in op:

  • Contact leggen met en het vertrouwen winnen van alle bewoners van de wijk
  • Het organiseren van een tevredenheidsbevraging bij huurders 
  • Bewoners informeren over het renovatieproject; dit via bewonersvergaderingen en/of huisbezoeken
  • Organiseren van bewonersvergaderingen waarin bewoners hun noden en behoeften kunnen bespreken
  • Versterken van de communicatie tussen bewoners en huisvestingsmaatschappij
  • Opzetten van activiteiten in de wijk om contacten tussen bewoners en betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te verhogen
  • Bewoners stimuleren om te verhuizen naar een woning die aangepast is aan de gezinssituatie

 
Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van sociale huisvestingsmaatschappij Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist en de provincie Antwerpen

 

Contact

Marloes Damen, 0485 99 01 38, marloes.damen@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be 
 
Buurthuis Heist-op-den-Berg
Lentestraat 10
2222 Heist-op-den-Berg