Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema wonen

Bewonersparticipatie Duffel

 
Sinds november 2016 werkt Samenlevingsopbouw aan een project binnen de sociale huisvestingsmaatschappij van Duffel. Volkswoningen van Duffel maakte een masterplan op voor de renovatie van hun patrimonium. Bij de uitvoering van het masterplan willen ze intensief inzetten op bewonersparticipatie. Daartoe maakten zij een uitgebreid participatieplan op. Samenlevingsopbouw zal samen met Volkswoningen van Duffel dit participatieplan op de rails zetten. In de buurten waar dit nodig is, zullen we samenlevingsgerichte activiteiten opzetten, zullen we rond leefbaarheid werken of zullen we specifieke ondersteuning rond (aspecten van ) de kwaliteit van leven bieden.

In het eerste projectjaar zetten we vooral in op drie wijken die grondig gerenoveerd worden (Jos Reypensstraat – Duffel, Arenbergstraat – Duffel en Theo Vinckxlaan – Mechelen). Vanaf het tweede projectjaar werken we ook aan andere thema’s dan renovatie en ook in andere wijken van de Volkswoningen van Duffel.

Samenlevingsopbouw wil:

  • Vertrouwen opbouwen bij bewoners van de sociale huisvestingsmaatschappij
  • Noden en behoeften inventariseren bij bewoners
  • Bewoners samenbrengen in functie van inspraak en participatie
  • De communicatie tussen bewoners en de huisvestingsmaatschappij stimuleren en mee zoeken naar een toegankelijke communicatie op maat van de huurders
  • Samenlevingsgerichte wijkactiviteiten opzetten en ondersteuning bieden rond (aspecten van) de kwaliteit van leven
  • Een cultuur van participatie binnen de huisvestingsmaatschappij stimuleren

 
Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel en de provincie Antwerpen.

 

Contact

Willem Dehantschutter, 0485 99 01 69, willem.dehantschutter@samenlevingsopbouw.be
 
Themacoördinator:
Anita Rimaux, anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be 
 
Buurthuis Theo Vinkxlaan
Theo Vinkxlaan 9
2800 Mechelen (Walem)

Buurthuis Arenbergstraat
Arenbergstraat 45
2570 Duffel