Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Schooltijd (afgerond project)

Een traject naar een succesvolle ouderschoolsamenwerking
 

Een goede ouder-schoolrelatie is onmisbaar voor een vlotte start in de kleuterschool en de verdere schoolloopbaan.  Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ondersteunde de voorbije jaren met het project Schooltijd verschillende scholen in het Mechelse bij het werken aan een visie en beleid.  Deze ervaring bundelden we en we bieden dit tweejarig traject aan aan basisscholen die hier werk van willen maken.

Onze ervaring: een intensieve samenwerking als 1 van 7 Vlaamse Proeftuinen

Van 2017-2018 liep het AMIF-project “Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid”.  Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie nam deel met basisscholen OLV De Ham en Dubbelsprong (Mechelen) en Tovertuin (Willebroek). 

Op 17 december 2018 werden op een slotconferentie de inzichten en goede praktijken uit de proeftuinen voorgesteld, evenals de publicatie Warm, welkom en wederkerig waarin ze gebundeld waren. 

Na afloop van het project besliste de stad Mechelen om zelf te investeren in een nieuw traject in een bijkomende school en in 2018-2019 werken we zo samen met basisschool Don Bosco (Mechelen Noord). 

Onze deskundigheid: het inbrengen van het perspectief van maatschappelijk kwetsbare ouders en gezinnen

Voor Samenlevingsopbouw is de samenwerking met kwetsbare gezinnen een evidentie.  We ondersteunen en te versterken hen in het werken aan gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.  We samen met hen aan duurzame veranderingen.  In de buurt, stad of gemeente, in de hulp-en dienstverlening,… én in de school.

In het project Schooltijd start alles met huisbezoeken bij ouders, waaronder gezinnen die door de school moeilijk bereikt worden.  We gaan met hen in gesprek over hun verwachtingen, vragen en bezorgdheden en leggen de brug naar het schoolteam om erover in dialoog te gaan.   Een actieplan met voorstellen voor een betere mondelinge of schriftelijke communicatie, een warmer onthaal, een evenwaardig partnerschap rond de schoolloopbaan van ieder kind, … is het startschot van een schoolbeleid dat ouder-schoolsamenwerking erkent als cruciale factor voor een vlotte start.  De visie die wordt ontwikkeld wordt neergeschreven in een visietekst, die het sluitstuk vormt van het ondersteuningstraject maar tegelijkertijd de school een instrument in handen geeft om in de komende jaren verder te werken.

 

Contact

Stéphanie Vandenbossche, 0494 53 14 73, stephanie.vandenbossche@samenlevingsopbouw.be
 

Themacoördinator:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75