Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Schoolstart Mechelen

met de steun van Stad Mechelen 
 

Met dit kleuterparticipatieproject, dat startte op 1 januari 2015, ondersteunen we gezinnen en werken we aan een sterke start in de kleuterschool.

Hoe doen we dit?

  • Individuele begeleiding van ouders en kinderen: hun noden bevragen, op basis daarvan een aanbod op maat ontwikkelen of gericht doorverwijzen, vertrouwen opbouwen, praktisch ondersteunen…
  • Een aanspreekpunt zijn voor ouders m.b.t. schoolinstap en informatie op maat aanbieden.
  • Drempels naar scholen en welzijnsorganisaties verlagen.
  • Het sociale netwerk van gezinnen vergroten en verstevigen.
  • Collectieve signalen van gezinnen verzamelen en behartigen. We werken hiervoor samen met vrijwilligers en studenten kleuteronderwijs: zij gaan regelmatig op huisbezoek en organiseren groepsactiviteiten voor gezinnen.
     

Het project Schoolstart loopt in de Mechelse wijken Tervuursesteenweg en Oud Oefenplein.

Het pilootproject School in Kaart loopt in 2018 in de Mechelse binnenstad en heeft een vergelijkbaar opzet, met een bijzondere focus op het informeren van maatschappelijk kwetsbare ouders over het belang van kleuterparticipatie, het maken van een bewuste schoolkeuze en een tijdige inschrijving van de kleuter. 

Meer lezen over Schoolstart?

 

Contact

Mounira Boulahoual , 0484 18 03 69, mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be


Themacoördinator:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75