Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Schoolstart Mechelen

met de steun van Stad Mechelen 
 

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. Het project loopt in Mechelen sinds 2015 in verschillende wijken en maakt ook deel uit van het Kinderarmoedeplan van het stadsbestuur voor 2020-2025.

Schoolstart informeert ouders over het belang van kleuterparticipatie, en begeleidt hen bij het maken van een bewuste schoolkeuze en tijdige inschrijving. Vanaf dit schooljaar gebeurt inschrijving in Mechelen na digitale aanmelding, een extra uitdaging voor veel maatschappelijk kwetsbare ouders.

Ondersteuning van kwetsbare gezinnen

In 2020 is ons werkterrein de Mechelse binnenstad. We gaan er langs bij alle 104 gezinnen met een kindje geboren in 2018. Na een eerste bezoek trancheren we en werken we verder met de gezinnen die nood hebben aan ondersteuning.

Het voorschools werken aan een warme overgang gebeurt door het informeren en ondersteunen van ouders en peuters, zowel op groepsmomenten als individueel. Dat kan thuis, in een school of bij een organisatie in de buurt. Door het aanschouwelijk maken van “een dag in de kleuterschool”, of door peuters met andere instappers en met spel- en knutselmateriaal in contact te brengen, verlagen we de drempel naar de school. Ook met ouders gaan we aan de slag, bijvoorbeeld door het vergroten hun sociaal netwerk. Zo kan de eerste schooldag met vertrouwen worden tegemoet gezien.

Gezinnen die willen, zullen worden uitgenodigd om na de inschrijving deel te nemen aan wekelijkse bijeenkomsten voor ouders en hun peuter in het lokaal van de Opvoedingswinkel.

Ook na de eerste schooldag wordt contact gehouden om te kijken of alles vlot loopt. De signalen die we van gezinnen krijgen kunnen we dan ook terugkoppelen naar de scholen.

Ook de scholen worden betrokken

Want ook met de scholen wordt samengewerkt. We nodigen de gezinnen die we bereiken op de groepsmomenten uit om samen na te denken over een boodschap die zij willen overmaken aan de toekomstige school van hun peuter. We bekijken hoe we die samen kunnen brengen, en zullen vervolgens met 1 school een traject opzetten. Dat wordt op maat van de school ontwikkeld en heeft als doel om het partnerschap met maatschappelijk kwetsbare ouders te verstevigen.

Vele handen…

Studenten van de kleuteropleiding van Thomas More zorgen in dit project voor extra helpende handen. We bekijken met Kind en Gezin en het Agentschap Integratie en Inburgering hoe we kunnen samenwerken of hen kunnen ondersteunen bij het werken aan een goede schoolstart. De locatie van de groepsmomenten in de Opvoedingswinkel biedt mogelijkheden voor samenwerking en voor extra toeleiding naar elkaars aanbod. De ervaringen en in het bijzonder de drempels die we ervaren bij de gezinnen rond digitale aanmelding brengen we in kaart, zodat ze bij een evaluatie van het Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP) kunnen leiden tot bijsturing.

Meer lezen over Schoolstart?

 

Contact

Mounira Boulahoual, 0484 18 03 69, mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be


Coördinator onderwijs:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75