Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

ESF-project Back on track II

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Back on track II in Mechelen

Dankzij ESF-middelen kunnen we met het project Back on Track 2 in Mechelen focussen op meisjes met een migratieachtergrond tussen 18 en 30 jaar. Meer concreet ondersteunen we meisjes met een migratieachtergrond, die niet op de radar zijn van OCMW en VDAB. Onze taak bestaat erin ze te vinden, te bereiken en een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. We ondersteunen hen in hun zoektocht naar een job of opleiding en werken samen met het OCMW en VDAB.

Contact

Facebook: facebook.com/MechelenBOT

Magda Hendrickx, 0491 61 92 88, magda.hendrickx@samenlevingsopbouw.be
Mounira Boulahoual, 0484 18 03 69, mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be
Lieve Lambrechts, 0477 47 13 79, lieve.lambrechts@samenlevingsopbouw.be
Back on track II met ex-gedetineerden

Binnen Back on Track 2 bereiken we ook een groep ex-gedetineerden. Zij stoten op drempels binnen verschillende levensdomeinen, waaronder ook in hun zoektocht naar werk.

Contact

Marloes Damen, 0485 99 01 38, marloes.damen@samenlevingsopbouw.be
Back on track II in Willebroek

De opbouwwerker binnen het project Back in Track 2 in Willebroek richt zich op een gemengde groep jongeren: meisjes en jongens met een migratieachtergrond, tussen 18 en 30 jaar, die niet op de radar zijn van OCMW en VDAB. Onze taak bestaat erin deze jongeren te vinden, te bereiken en een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. We ondersteunen hen in hun zoektocht naar een job of opleiding en werken samen met OCMW en VDAB.

Contact

Malika Laroussi, 0483 35 37 80, malika.laroussi@samenlevingsopbouw.be
Themacoördinator Back on track II:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be