Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

ESF-project Back on track

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Back on track Mechelen

Dankzij ESF-middelen kunnen we met dit project in Mechelen focussen op meisjes met een migratieachtergrond tussen 18 en 30 jaar. We willen hen toeleiden naar VDAB en naar het bestaande Jobatelier, waar ze begeleiding naar een job of opleiding krijgen. Onze taak bestaat erin ze te vinden, te bereiken, een vertrouwensrelatie op te bouwen en hen toe te leiden. Meer concreet : meisjes met een migratieachtergrond die niet op de radar zijn van OCMW en VDAB. Een extra luikje binnen dit project is een kort en intensief traject met een kleine groep ex-gedetineerden die drempels ondervinden in hun zoektocht  naar werk.

 

Contact

Liesbeth Verbruggen, 0495 24 41 68, liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be
Mounira Boulahoual, 0484 18 03 69, mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be


Back on track Willebroek

De opbouwwerker binnen het project in Willebroek richt zich op een gemengde groep jongeren : meisjes en jongens met een migratieachtergrond, tussen 18 en 30 jaar, die niet op de radar zijn van OCMW en VDAB. We willen hen toeleiden naar VDAB, waar ze begeleiding naar een job of opleiding krijgen. Onze taak bestaat erin ze te vinden, te bereiken, een vertrouwensrelatie op te bouwen en hen toe te leiden.

 

Contact

Samir El Morabit, 0484 17 98 83, samir.el.morabit@samenlevingsopbouw.be
Liesbeth Verbruggen, 0495 24 41 68, liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be