Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

De Werkplek

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Met de steun van ESF doet Samenlevingsopbouw momenteel een verkenning op vlak van jobcreatie. Het project heet de Werkplek.

Een grote groep kwetsbare mensen slaagt er niet in om een duurzame, kwalitatieve job te vinden die aansluit bij zijn vaardigheden en talenten. Samenlevingsopbouw wil een laagdrempelige werkplek creëren voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, omwille van de taalbarrrière, een gebrek aan digitale skills, omwille van beperkte mobiliteit, problemen met kinderopvang, psycho-medische situatie, …. Dit willen we doen naar het voorbeeld van de “territoire zéro chomage”, een concept dat reeds enkele jaren bestaat in Frankrijk. De “territoires” vertrekken vanuit de vaardigheden van zijn deelnemers en vanuit de afbakening van een gebied, dit kan een gemeente of een wijk in een stad zijn. Binnen dit afgebakende gebied streeft men binnen het Franse concept naar jobcreatie en “0% werkloosheid”, of m.a.w. alle werkzoekenden aan de slag!

Meer info over het Franse concept vind je hier : Territoires zéro chômeur de longue durée

Vanuit Samenlevingsopbouw willen we met dit concept werken, o.a. omdat het vertrekt vanuit de krachten en vaardigheden van je deelnemers. We willen dit concept echter aanpassen aan de Belgische/Vlaamse context. We kiezen voor een brede doelgroep van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij we de doelgroep van ex-gedetineerden bewust een plek geven omdat ze vaak tussen de mazen van het net vallen, net omwille van hun multiproblematiek.

In februari 2021 weten we of we dit project mogen uitvoeren.

 

Contact

Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75