Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema arbeid

Arbeidskansen van Etnisch-Culturele Minderheden - Mechelen

 
Tal van onderzoek wijst uit dat het armoederisico bij mensen van allochtone afkomst veel groter is dan bij autochtonen. Bovendien beschikken deze mensen (nog) niet over kanalen om hun stem te laten horen. Daarom kozen we er in Mechelen voor om vanaf 2012 rond ‘gekleurde armoede’ aan de slag te gaan.

Samenlevingsopbouw bevroeg in 2012 etnisch culturele minderheden in Mechelen over hoe ze hun leven in België en Mechelen ervaren en aan welke problemen volgens hen gewerkt moet worden. Dit leverde een heel aantal thema’s op waarvan ‘kansen op vast werk’ door zo goed als alle respondenten als prioritair werkpunt werd benoemd. Dit vanuit de overtuiging dat wie werk en werkzekerheid heeft, zijn leven kan opbouwen en zijn gezin een degelijke toekomst kan bieden.

We kozen dus om rond het thema ‘tewerkstelling’ aan de slag te gaan. Omdat laag- en ongeschoolde mensen met migratieachtergrond meenden dat ze nergens terecht konden voor dagelijkse hulp bij het solliciteren, organiseerden we vanaf maart 2013 drie keer per week een open permanentiemoment. Hiermee werden al gauw een 150-tal werkzoekenden bereikt. Tegelijkertijd brachten we de mensen die zeer regelmatig naar de permanentiemomenten kwamen samen in een belangengroep. Deze belangengroep schoof een drietal werkthema’s naar voren. De werking van VDAB Mechelen was er één van. De belangengroep maakte een dossier op over hoe zij de werking van VDAB beleefden: wat vonden ze positief, wat misten ze én ze formuleerden voorstellen tot verbetering. Met dit rapport trok de belangengroep naar VDAB Mechelen. Een belangrijk deel van het rapport ging over het gemis aan dagdagelijkse, praktische ondersteuning in de zoektocht naar werk. VDAB Mechelen erkende dit probleem en gaf aan hieraan te willen werken. Er werd beslist om de methode van de open permanentiemomenten die Samenlevingsopbouw reeds organiseerde onder te brengen bij VDAB Mechelen. In 2015 ondersteunden we VDAB Mechelen bij het implementeren van deze methodiek. Er werd samen met VDAB ook een draaiboek opgemaakt zodat VDAB Mechelen ook andere VDAB afdelingen kan ondersteunen om de methode van het Jobatelier in te voeren. In de praktijk zien we immers dat werkzoekenden zich echt geholpen voelen. Ook de belangengroep maakte een positieve evaluatie. Het jobatelier scoort ook goed qua doorstroom: 68% van de mensen die we de eerste twee jaar bereikten vond voor korte of lange tijd werk. Van wie meer dan één keer per week langs kwam, vond iedereen voor korte of lange tijd werk.

In het najaar 2015 koos de belangengroep ervoor om de komende periode rond interimarbeid te werken. Dit thema wordt op dit moment verkend en door de belangengroep verder uitgewerkt in 2016. We zijn benieuwd waar ons dit naartoe brengt.

 

Contact

Lieve Lambrechts, 0477 47 13 79, lieve.lambrechts@samenlevingsopbouw.be

Themacoördinator:
Kathleen De Smedt, kathleen.de.smedt@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75