Waarom Mohamed en Mounira aan de alarmbel trekken en uit hun kot blijven komen

Opbouwwerker Mounira werkt aan kleuterparticipatie in Mechelen

“Tijdens een stoepbezoek kwam ik in contact met een moeder die eind februari was bevallen.  Omdat ze een aantal weken vroeger dan gepland had moeten stoppen met werken, moesten er documenten van haar werkgever en de gynaecoloog worden bezorgd aan het ziekenfonds.  Ook het vervangingsinkomen voor moederschapsrust en het geboortegeschenk van het ziekenfonds moesten worden geregeld.  Door de lockdown konden de ouders hiervoor echter niet terecht aan het loket. Omdat de vader door covid ook nog zijn werk verloren was, waren deze inkomsten voor het gezin cruciaal.

Het koppel sprak nog weinig Nederlands en behielp zich met een vertaalapp op de smartphone, maar samen met het ontbreken van een goede internetverbinding en laptop, was het voor hen op die manier onmogelijk om deze zaken zelf in orde te maken.  Wanneer ik hen dan een aantal maanden later heb leren kennen, heb ik dit voor hen geregeld.  Ze waren ontzettend dankbaar, ze hadden echt zwarte sneeuw gezien”.  

Opbouwwerker Mohamed werkt in Mechelen in het project Huis aan Huis

“Ik leerde Hatim kennen tijdens de eerste weken van de pandemie.  Hij werkt voor 2 schoonmaakbedrijven maar kon omwille van de lockdown veel minder werken en had dus recht op een aanvullende uitkering.  Omdat er in het begin onregelmatigheden waren in de uitbetaling, is deze periode voor hem zeer frustrerend.  Hij heeft het gevoel dat hij constant zelf in het oog moet houden of hij correct uitbetaald wordt. Omdat de vakbond quasi onbereikbaar is, en zeker niet fysiek, kan hij niet zelf zijn vragen gaan stellen. Alles moet via mail of telefonisch gebeuren, en dat lukt niet voor hem.  

Vanuit ons project Huis aan Huis proberen wij dan via mail of telefoon toch antwoorden te krijgen. Telefonisch is dat zeer moeilijk, je krijgt het antwoordapparaat met de boodschap dat alles telefonisch of per mail moet gebeuren. De kans om iemand aan de lijn te krijgen is echter heel klein. Voor Hatim is dit bijzonder stresserend, ik maak me zorgen om hem.”

In Mechelen nam het Kansarmoedenetwerk (KAN), waar Samenlevingsopbouw deel van uitmaakt, onlangs het initiatief om met vertegenwoordigers van een aantal moeilijk bereikbare diensten contact op te nemen.  Aanleiding: de grote, vaak financiële, gevolgen van een ontoereikende bereikbaarheid voor een aanzienlijke groep Mechelaars in een precaire situatie.  We kregen van alle aangeschreven diensten een positieve reactie op onze vraag naar overleg en met de CM en de Voorzorg, ACV en ABVV en de Huurdersbond kwam er een online-gesprek.   De leden van het KAN illustreerden aan de hand van de situatie van mensen uit hun werking welke gevolgen de moeilijke bereikbaarheid, en vooral het gebrek aan fysieke dienstverlening, voor hen hadden. De diensten op hun beurt gaven aan dat deze informatie hen stimuleerde om de huidige bereikbaarheid onder de loep te nemen en ook in de toekomst zo veel mogelijk de deuren open te houden.

Ondanks deze inspanningen zullen ook in de komende weken overal in Vlaanderen veel mensen met dringende vragen voor de gesloten deur van welzijns-en sociaal administratieve diensten staan.  Ook mensen die door corona voor het eerst op deze diensten een beroep zullen moeten doen. Sommigen komen bij onze opbouwwerkers terecht, of bij andere partners uit het welzijnsveld die net zoals wij in hun dagelijkse bezigheden ruimte maken om hen uit de nood te helpen.  Anderen vinden niet de weg, met grote gevolgen voor henzelf, hun kinderen ...

Mohamed, Mounira en alle andere collega’s van Samenlevingsopbouw zullen daarom ook in de komende wintermaanden zo veel mogelijk “uit hun kot” blijven komen, en mensen blijven opzoeken en aanspreken*.  Gehoord en gezien worden, iemand even deelgenoot kunnen maken van je leven op een lastig moment, iemand vinden die je wat kan vooruithelpen met je papieren, bij wie je je hart kan luchten en eens samen kan lachen… kan deze winter voor velen een belangrijk verschil maken.  

Kom uit je kot, als lokaal bestuur, als welzijnsdienst of sociaal-administratieve dienst, als buur en burger … en reik mee uit naar de mensen die het nodig hebben.


* uiteraard worden daarbij steeds de veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd.